AGA-BALTIC STS-15

 

15W gränsvågssändare för amplitudmodulering

Denna sändare tillhör Utklippans fyr och har används för kommunikation med fastlandet. Historien säger också att fyrfolket har lotsat fiskebåtar hem mellan isflaken. Anläggningen bör ha brytit isoleringen från land. Men fyrplatsen fick telefon redan ca 1937-38 när det stora hamnbygget startade med AK-hjälpmedel. Tyvärr saknas mottagaren.

Sändaren är inte komplett, antagligen har det gjorts försök att reparera den eller så har den blivit utsatt för plundring. Några spolar och en vridkondensator saknas. Har försökt att finna ritningar utan resultat. Sändaren var inte så vanlig.

Troligtvis är den tillverkad 1941, typnummret börjar på 41, Sändare med 15W

Här kan det utläsas att det användes några kristallfrekvenser och några VFO (Variable Frequency Oscillator) frekvenser. Efter 1947 var endast kristallstyrning tillåtet på fartygsfrekvenserna.De olika siffrorna är inställningarna på rattarna för varje frekvens.

 

 

Sändaren har fem rör, 4 stycken 6L6 och ett likriktarrör 5Z4. Nätdelen är längst ner, modulatorn ovanför till vänster och sändaren upp till höger.

I sändardelen saknas några komponenter, Det går att ana sig till reparationsförsök, men senare har den plundrats.

Och apparaten från ovan, modulatorrören till vänster och sändaren till höger, med antennutgång genom porslinsgenomföringen i toppen.

Har försökt att finna dokumentation på de flesta museer. AGA slängde sina ritningar för ca 10 år sedan!

Är det någon i läsekretsen som kan hjälpa till.... mejla till

Return